ข่าวประชาสัมพันธ์

สำนักงานพัฒนาระบบราชการกองทัพอ...

6/7/2021 3:05:09 PM
สำนักงานพัฒนาระบบราชการกองทัพอากาศนำเสนอผลงาน "Mini PMQA 4.0" ส่งประกวด KM ประเภทเครื่องมือการจัดการความรู้ รอบที่ ๑ ประจำปี ๖๓

สำนักงานพัฒนาระบบราชการกองทัพอ...

6/7/2021 2:54:44 PM
สำนักงานพัฒนาระบบราชการกองทัพอากาศนำเสนอผลงาน "Mini PMQA 4.0" ส่งประกวด KM ประเภทเครื่องมือการจัดการความรู้ รอบที่ ๒ ประจำปี ๖๓

ร่วมงานมหกรรมการจัดการความรู้ ...

6/7/2021 2:45:15 PM
ร่วมงานมหกรรมการจัดการความรู้ นวัตกรรมและกิจกรรมพัฒนาคุณภาพกองทัพอากาศ ครั้งที่ ๓๗ ประจำปี ๒๕๖๓

ผู้บังคับบัญชา

แผนที่

Administrator